Kokonaistoimitukset telakoille

Tilaaja: TRANSATLANTIC

Aker Yardsin Rauman telakalta valmistuneet RO-RO alukset 2006-2007: TRANS PAPER, TRANS PULP ja TRANS TIMBER

Konekuilut

Konekuiluksi kutsutaan alhaalta pääkoneista ylimmälle kannelle ulottuvaa kuilua.

Konekuilussa sijaitsevat pakoputket työntyvät näkyville laivan korkeimmalla kohdalla 65 metrin korkeuteen. (Huomaa mies laivayhtiön logon yläpuolella.) "Matalat" sillat alitettuaan Oasis-luokan risteilijöissä järjestelmä nostaa pakoputkistojen yläosat (ns. liukuputket, 36 tn.) 8 metriä ylöspäin.

Liberty of the seas

Ylhäällä pakoputkien suojana ja tukena on vahva mutta mahdollisimman kevyt rakennelma.

Laivan katolla

Näissä kuiluissa pakoputkea on n. 1 km. Kuuden pääkoneeen putkien sisähalkaisija on n. 1,5 m.

Kuilu

Pääkoneista 70 metriä ylös kohoavissa kuiluissa on satoja metrejä portaita, tikkaita ja huoltotasoja.

Portaat

Konekuilussa sijaitsee myös eri järjestelmissä tarvittavia laitteistoja.

Kuilulaitteet

Kuiluihin on myös sijoitettu useita kilometrejä muiden järjestelmien putkistoja.

Kuiluputket